قرارداد طراحی سایت وردپرس

قرارداد طراحی سایت وردپرس بسیار اهمیت زیادی دارد، چرا که این قرارداد مبنایی برای همکاری بین مشتری و طراح و توسعه‌دهنده سایت است. در ادامه به برخی از اهمیت‌های قرارداد طراحی سایت وردپرس اشاره خواهیم کرد:

تعیین وظایف و مسئولیت‌ها:
در یک قرارداد طراحی سایت وردپرس، وظایف و مسئولیت‌های هر طرف باید به دقت تعیین شود. برای مثال، طرف مشتری ممکن است وظیفه ارائه محتوا و تصاویر را بر عهده داشته باشد در حالی که طرف طراح و توسعه‌دهنده مسئولیت برنامه‌نویسی، طراحی وب، و اجرای افزونه‌ها را بر عهده دارد.
تعیین مهلت‌ها:
تعیین یک مهلت زمانی در قرارداد ضروری است تا هر دو طرف بتوانند به طور مشخص تعیین کنند که کار در چه زمانی باید انجام شود. این موضوع می‌تواند از طریق تعیین مهلت‌های اجزای مختلف پروژه بهبود یابد.
تعیین هزینه‌ها و شرایط پرداخت:
قرارداد باید هزینه‌های مربوط به طراحی و توسعه سایت را مشخص کند و همچنین شرایط پرداخت آن مبالغ را تعیین کند، مانند پرداخت پیش، پرداخت‌های ماهانه یا پرداخت نهایی پس از تحویل کامل پروژه.
مشخص کردن حقوق مالکیت:
یکی از مهمترین بخش‌های قرارداد، حقوق مالکیت است. این باید مشخص کند که سایت وردپرس پس از اتمام پروژه به کدام طرف تعلق می‌گیرد و آیا هر طرف اجازه دارد از سایت در آینده استفاده کند یا نه.
تعیین شرایط پشتیبانی و نگهداری:
پس از اتمام پروژه، ممکن است نیاز به پشتیبانی و نگهداری سایت وردپرس باشد. قرارداد باید شرایط این پشتیبانی را مشخص کند، مانند میزان پشتیبانی ارائه شده، مدت زمان آن و هزینه مربوطه.
حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات:
قرارداد باید شرایطی را برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات مشتری تعیین کند. این می‌تواند شامل مواردی مانند عدم انتشار اطلاعات مشتریان و تضمین امنیت اطلاعات حساب‌های کاربری باشد.

قرارداد طراحی سایت

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ………………….. با شماره ثبت/ شماره ملی…………………. به نشانی: ….…………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه ………………………. با شماره ثبت/ شماره ملی…………………. به نشانی: ….………………….    به عنوان مجری پروژه  طراحی وب منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده ۱ – موضوع قرارداد

اجرای پروژه طراحی وب سایت  (مشخصات وبسایت و نوع آن عنوان شود) تحت عنوان طراحی وب سایت  و راه اندازی و  آزمایش آن

ماده ۲ – مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد  ……………………… بوده و از تاریخ  ………………………..  شروع و در تاریخ  ………………. خاتمه می پذیرد.

تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد. پس از تحویل اولیه سایت دوره آزمایشی به مدت………در نظر گرفته شده است تا تمام ایرادات و اشکالات سایت منطبق با نظر سفارش دهنده  و مواد این قرارداد  بر طرف گردد.

ماده ۳ – تعهدات  مجری

۱-۳ ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

۲-۳ ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که در اختیار وی قرار داده شده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از  سفارش دهنده در غیر این صورت  سفارش دهنده  جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی علیه مجری انجام خواهد داد.

۴-۳ ) طراحی و پیاده سازی  مناسب در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.

۵-۳ ) مجری نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.

ماد۰ ۴ – نوع وب سایت  

وب سایت ……….  به صورت ایستا /پویا طراحی شده است و قابلیت های وب سایت بانک اطلاعاتی را ندارد/ دارد. (سایر ویژگیهای وبسایت طبق نظر سفارش دهنده در این قسمت ذکر شود.)

ماده ۵ – مبلغ قرارداد

تعرفه سایت به صورت توافقی  درنظر گرفته شده است و مبلغ  کلی طراحی سایت …………………….. است .

ماده ۶ – مراحل پرداخت

۱. مبلغ ………………………….. ریال به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد .

۲. مبلغ …………………………….. ریال در تاریخ …………………………….. پس از ارائه گزارش اول طراحی و تایید سفارش دهنده

۳. مبلغ ……………………………… ریال در تاریخ ……………………………… پس از ارائه گزارش تحویل و آغاز  دوره  آزمایشی با تایید سفارش دهنده

۴. مبلغ ………………………………. ریال در تاریخ …………………………. پس از ارائه  پایان دوره آزمایشی و رفع ایرادها و  تحویل نهایی وبسایت به صورت کامل و بدون هیچ گونه ایراد و نقص.

ماده ۷ – تعهدات اصلی  سفارش دهنده

 تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده ۸ – حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط حکم (داور) مرضی الطرفین آقاق/ خانم / موسسه یا شرکت……….. بررسی و تصمیم آن برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

ماده ۹ – حقوق مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به  سفارش دهنده می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده 10 – اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد  میسر خواهد بود.

ماده 11 –  فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده و و ماده 12 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده پنج، امکان پذیر نیست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و  عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای سفارش دهنده، طراح را مکلف به تأمین کلیه خسارت های مالی و غیر مالی با تصمیم داور می نماید. درصورت عدم تمکین طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین و وصول کند.

ماده 12- شرایط خاص

 در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت این که فسخ قرارداد  ناشی از شرایط قهری  (فورس ماژور) باشد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده ۱۳ –  آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده14 –  دوره آزمایشی و پشتیبانی سایت

سایت ……………. به مدت ………. ماه  در دوره آزمایشی و پشتیبانی  از طرف طراح می باشد.جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی  سفارش دهنده باید  قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد  این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان  دوره آزمایشی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده 15 – قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده۱۶ – نسخه های قرارداد

 این قرارداد در 16 ماده،  یک پیوست (طرح اولیه سایت)، به زبان فارسی و در  دو  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ ………………….. به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

نام ونام خانوادگی مدیر پروژه (سفارش دهنده)                                     مجری طرح 

مهر و امضاء                                                                                       مهر و امضاء

در آخر مقاله و باکس دانلود، ما برای شما فایل دانلود این قرارداد را قرار دادیم که می توانید از آن برای گرفتن پروژه طراحی سایت استفاده کنید و کار خود را حرفه ای تر و اصولی تر انجام دهید.

نتیجه گیری

در نهایت، یک قرارداد طراحی سایت وردپرس نه تنها به طرفین کمک می‌کند تا در طول انجام پروژه بهترین نتیجه را بگیرند، بلکه در صورت بروز مشکلات نیز به عنوان مرجعی قانونی می‌تواند برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

باکس دانلود
Download Box

فایل های دانلودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *آرین نادمی

عضو تیم تولید محتوا رایتم

۵ مقاله اخیر

۵ مقاله اخیر از این قسمت برای شما در دسترس است